Long-term management of patients after myocardial infarction.

Media
C.T. Kappagoda
P.V. Greenwood
J. Roelandt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:1710

Long-term management of patients after myocardial infarction. Onder redactie van C.T.Kappagoda en P.V.Greenwood. ( Developments in cardiovascular medicine.) 244 bl., fig., tabellen. Martinus Nijhoff, Boston 1988 (voor Nederland: Kluwer, Dordrecht). Prijs: geb. ƒ  125,-.

Het doel van dit boek is een overzicht te geven van de klinische aspecten van het…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties