Licht traumatisch schedelhersenletsel bij een oudere patiënt met orale antistolling
Open

over het couperen van orale antistolling en de noodzaak van het wekadvies
Klinische les
16-01-2009
Nicol C. Voermans, Bram Jacobs, Floris A. van de Laar, Aty H. van Sorge-Greve, Baziel G.M. van Engelen en Pieter E. Vos

Dames en Heren,

Met ‘schedeltrauma’ (trauma capitis) wordt ieder letsel van het hoofd bedoeld, ongeacht de ernst ervan, de aard van het trauma en eventueel bewustzijnsverlies of amnesie. In de huisartspraktijk is de incidentie van het schedeltrauma met bewustzijnsverlies of amnesie 2,2 per 1000 per jaar.1 Schedeltrauma zonder bewustzijnsverlies of amnesie komt waarschijnlijk veel vaker voor, maar blijft buiten deze registratie.1 Neurologen en spoedeisende-hulp(SEH)-artsen maken gebruik van de term ‘licht schedelhersenletsel’ of ‘licht traumatisch schedelhersenletsel’, hier aangeduid als LTSH. Onder patiënten met een LTSH worden de patiënten met een schedeltrauma verstaan die op de SEH een glasgow-comascore (GCS) hebben van 13-15 met een bewustzijnsverlies van 0-15 min en een posttraumatische amnesie van 0-60 min (tabel 1). De incidentie van LTSH in de 2e lijn is circa 8,4 per 1000 per jaar.2

In deze les beschrijven wij aan de hand van een casus ...