Levenseinde en levensbeëindiging: meningen van ouderen met gezondheidsproblemen

Onderzoek
TJ. Tijmstra
G.I.J.M. Kempen
J. Ormel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:2444-8
Abstract

Samenvatting

Doel

Vaststellen welke opvattingen ouderen met lichamelijke beperkingen hebben over een aantal aspecten van levenseinde en levensbeëindiging.

Opzet

Interview en enquête.

Plaats

Rijksuniversiteit Groningen.

Methode

In 1995 werden gegevens verzameld onder 575 ouderen (429 vrouwen, 146 mannen; leeftijd 57-99 jaar; 281 woonden alleen) met lichamelijke beperkingen (voornamelijk hartkwalen, hypertensie, reuma of andere gewrichtsaandoeningen). De groep was geselecteerd uit de ‘Groningen longitudinal aging study’. De respondenten werd gevraagd (a) naar hun mening over euthanasie, (b) of men zich zorgen maakte over het levenseinde, (c) of men bang was voor de dood en veel ‘met de dood bezig was’. Bij deze laatste twee vragen werd gebruikgemaakt van een visuele analoge schaal.

Resultaten

Bijna eenderde van de ouderen was niet met de dood bezig en ruim de helft was niet bang voor de dood. Zeer weinigen scoorden hoog op deze schalen. Over de aanvaardbaarheid van actieve levensbeëindiging werd door de respondenten erg verschillend gedacht: bijna de helft vond dat hun leven moest worden beëindigd in het geval zij zelf volledig dement waren geworden. Wat hun levenseinde betrof, vonden de respondenten vooral zorgwekkend: anderen tot last zijn, volledig afhankelijk worden van anderen, afscheid moeten nemen van de mensen die hen dierbaar zijn en erg moeten lijden. Ouderen met een slechtere gezondheid waren meer met de dood bezig en maakten zich meer zorgen over de problemen rond het levenseinde.

Conclusie

De meeste ondervraagde ouderen waren niet veel met de dood bezig of angstig voor de dood. Zij waren wel bezorgd over de problemen die het levenseinde zou kunnen meebrengen.

Auteursinformatie

Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit der Medische Wetenschappen, A.Deusinglaan 1, 9713 AV Groningen.

Disciplinegroep Gezondheidswetenschappen: dr.Tj.Tijmstra en dr. G.I.J.M.Kempen, medisch sociologen.

Disciplinegroep Psychiatrie: prof.dr.J.Ormel, epidemioloog.

Contact dr.Tj.Tijmstra

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties