Lessen over de Verloskunde, gegeven aan de leerlingen-vroedvrouwen in de Verloskundige School te Gent

Media
Lados, A.E.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1876;20:75-9