Leidraad voor voedingsdeskundigen bij kanker

Media
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1648

N.Doornink, J.Vogel, A.Wipkink en S.Beijer, Leidraad voor voedingsdeskundigen bij kanker. 4e, geheel geactualiseerde druk. 245 bl., fig., tabellen. Uitgeverij De Toorts, Haarlem 2006. ISBN 90-6020-816-1. Prijs: ingen. € 37,–.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties