Legionella pneumophila-besmetting in hotel Aktizeus in Heraklion op Kreta?

Onderzoek
H. Bijkerk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:182-3

Inleiding

Op 6 juni 1988 werd de Geneeskundige Hoofdinspectie van de Volksgezondheid door de Schade Alarm Service (SAS) te Arnhem ervan op de hoogte gesteld dat een Nederlandse toeriste een ernstige, dubbelzijdige pneumonie had gekregen; legionellapneumonie werd vermoed. Zij verbleef in hotel Aktizeus in Heraklion op Kreta. Daar de volgende dag nog twee patiënten door de SAS werden gemeld met mogelijk hetzelfde ziektebeeld, werd het ministerie van Volksgezondheid in Athene alsmede het regionale bureau voor Europa van de Wereldgezondheidsorganisatie hiervan op de hoogte gesteld. Het Griekse ministerie van Volksgezondheid deelde later mee, helaas in summiere bewoordingen, dat het onderzoek op legionella in hotel Aktizeus negatief was uitgevallen.

De eerstgenoemde Nederlandse patiënte is in Athene overleden. In het sectieverslag werd geen melding gemaakt van een legionellapneumonie. Bij het verslag ontbrak echter de ziektegeschiedenis terwijl ook geen uitslagen werden genoemd van een eventueel uitgevoerd bacteriologisch of serologisch onderzoek op legionellose!

Kort na…

Auteursinformatie

Geneeskundige Hoofdinspectie van de Volksgezondheid, afd. Infectieziekten, Postbus 5406, 2280 HK Rijswijk.

Dr.H.Bijkerk.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties