Leerboek radiodiagnostiek.

Media
J.D. Mulder
A.E. van Voorthuisen
J. Valk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:230

Leerboek radiodiagnostiek. Onder redactie van J.D.Mulder en A.E.van Voorthuisen. 245 bl., fig., tabellen. Bohn, Scheltema & Holkema, Utrecht 1985. Prijs: geb. ƒ 125,-.

Dit leerboek betreft een enigszins herziene en gereviseerde uitgave van het Nederlands leerboek der radiodiagnostiek en is tot stand gekomen met medewerking van een grote groep Nederlandse radiodiagnosten…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties