Leefstijlinterventie bij patiënten met alcoholgerelateerde somatische problemen

Klinische praktijk
M.J. Emmen
H. Wollersheim
L.D. Elving
G.M. Schippers
G. Bleijenberg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:601-4
Abstract

Dames en Heren,

Excessief alcoholgebruik (> 6 glazen/dag) levert vrijwel zeker schade op.1 De mate daarvan wordt bepaald door de omvang en de duur van het gebruik. Het percentage probleemdrinkers (gekenmerkt door excessief gebruik in samenhang met somatische, psychische en/of sociale klachten) wordt geschat op circa 8 van de Nederlandse bevolking, onder wie ongeveer 5 keer meer mannen als vrouwen.2

Medisch specialisten komen vooral in aanraking met patiënten bij wie langdurig overmatig alcoholgebruik heeft geleid tot min of meer ernstige lichamelijke afwijkingen. Naast de behandeling van het ziektebeeld is de aanpak van het alcoholgebruik van groot belang. Hoewel interventies voor excessief alcoholgebruik beschreven worden in de standaard ‘Problematisch alcoholgebruik’ van het Nederlands Huisartsen Genootschap,3 gaan medisch specialisten vaak minder gestructureerd met deze problematiek om. Zij verschillen van mening in hoeverre deze aanpak een medisch-specialistische aangelegenheid is en schuiven alcoholproblemen vaak door naar andere hulpverleners. Het ontbreekt bij de…

Auteursinformatie

Amsterdam Institute for Addiction Research, Overschiestraat 65, 1062 XD Amsterdam.

Mw.drs.M.J.Emmen, psycholoog-onderzoeker; hr.prof.dr.G.M.Schippers, psycholoog.

Universitair Medisch Centrum St Radboud, Nijmegen.

Afd. Kwaliteit van Zorg: hr.dr.H.Wollersheim, internist.

Afd. Algemene Interne Geneeskunde: mw.dr.L.D.Elving, internist.

Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid: hr.prof.dr.G.Bleijenberg, psycholoog.

Contact mw.drs.M.J.Emmen (emmen@aiar.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

S.D.J.
van der Werf

Wassenaar, maart 2004,

De klinische les van collega's Emmen et al. (2004:601-4) raakt aan een groeiend medisch, maar ook maatschappelijk probleem en is dan ook zeer op zijn plaats. De oplossing van dit probleem is minder eenvoudig. Bij lezing van de afsluitende alinea's wordt de indruk gewekt, dat medisch specialisten de tijdsinvestering die nodig is voor counseling van de patiënt met betrekking tot haar of zijn alcoholisme, te groot vinden.

Het is mijn overtuiging dat een dergelijke taak bij professionals moet liggen op het gebied van alcoholbestrijding en verslaving. Ook het vrijblijvende karakter van therapeutische begeleiding dient te worden verminderd, zoals dat ook bij bijvoorbeeld de tuberculosebestrijding het geval is. Daarom dient er meer politieke wil te komen om geld te investeren in de bestrijding van dit grote probleem en die lijkt er, in geval van alcoholgerelateerde verkeersovertredingen, geleidelijk te komen. Het is dus inderdaad een kwestie van tijd, lees: geld.

S.D.J. van der Werf