Laparotomie na spontane ruptuur van den uterus met het behoud van het leven der moeder

Klinische praktijk
Hart, R.T.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1876;20:645-50