Laparo-endoscopic surgery.

Media
I.B. Brune
D.J. Gouma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1404

Laparo-endoscopic surgery. 2e, herziene en uitgebreide druk. Onder redactie van I.B.Brune. 402 bl., fig., tabellen. Blackwell Science, Oxford 1996. ISBN 0-86542-900-6. Prijs: geb. ƒ  181,45.

Dit fraaie boek, geschreven door de toonaangevende deskundigen op het terrein van de minimale invasieve chirurgie, geeft een goed overzicht over de huidige stand van…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties