Langetermijnresultaten van de multidisciplinaire chirurgische behandeling van niet-kleincellig bronchuscarcinoom in de thoraxkoepel (pancoasttumor); retrospectief onderzoek

Onderzoek
A.N. van Geel
C. van der Pol
A. Notenboom
J.J. Nuyttens
A.M.M. Eggermont
V. Surmont
A.P.W.M. Maat
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:1406-11
Abstract

Samenvatting

Doel

Vaststellen van de langetermijnresultaten van de combinatie van radiotherapie of chemo-radiotherapie met chirurgie voor de behandeling van patiënten met een pancoasttumor in het Erasmus MC-Daniel den Hoed, Rotterdam, met speciale aandacht voor de prognostische factoren.

Opzet

Retrospectief.

Methoden

In de periode 1 januari 1991-31 december 2004 ondergingen 36 patiënten een chirurgische behandeling gecombineerd met radiotherapie of chemo-radiotherapie wegens een niet-kleincellig bronchuscarcinoom met ingroei in de thoraxkoepel. Het onderzoek werd afgesloten op 31 januari 2006. De data werden geanalyseerd volgens het ‘intention-to-treat’-principe, met als uitkomsten algehele overleving en ziektevrije overleving. Met cox-regressieanalyse werden verschillen in subgroepen gedetecteerd waarmee prognostische factoren konden worden bestudeerd.

Resultaten

Er ondergingen 36 patiënten met een niet-kleincellig bronchuscarcinoom met doorgroei naar de thoraxkoepel (pancoasttumor) een multidisciplinaire behandeling, bestaande uit preoperatieve radiotherapie (sinds 2002 in combinatie met chemotherapie), thoraxkoepelresectie en (partiële) longresectie met intraoperatieve brachytherapie. Er overleden 2 patiënten in de postoperatieve fase. Bij 80 van de patiënten was er histologisch een gunstig effect van de voorbehandeling. De follow-up was gemiddeld 26 maanden. De algehele en ziektevrije overleving bedroegen na 2 jaar 45 respectievelijk 31 en na 5 jaar 28 en 19. Deze percentages waren vergelijkbaar met die voor tumoren in stadium IIB zonder ingroei. Gunstige prognostische factoren waren: meer dan 75 necrose van de tumor na de voorbehandeling, ontbreken van positieve mediastinale klieren en een lagere leeftijd.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:1406-11

Auteursinformatie

Erasmus MC-Daniel den Hoed, Groene Hilledijk 301, 3075 EA Rotterdam.

Afd. Statistiek: mw.A.Notenboom, statisticus.

Afd. Radiotherapie: hr.dr.J.J.Nuyttens, radiotherapeut-oncoloog.

Afd. Longziekten: mw.V.Surmont, longarts.

Erasmus MC, Thoraxcentrum, Rotterdam.

Hr.A.P.W.M.Maat, thoraxchirurg.

Contact Afd. Chirurgische Oncologie: hr.dr.A.N.van Geel en hr.prof.dr.A.M.M.Eggermont, chirurgen-oncologen; mw.C.van der Pol, chirurg (a.n.vangeel@erasmusmc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties