Langdurige klachten na ongecompliceerde covid-19

Omgaan met onzekerheid voor huisarts en patiënt
Klinische les
23-09-2020
Jako S. Burgers, Monique H. Reijers en Jochen W.L. Cals

Dames en Heren,

Nu de eerste piek van de coronapandemie in Nederland voorbij is, worden huisartsen in toenemende mate geconfronteerd met patiënten met aanhoudende klachten na een – vaak niet met microbiologisch onderzoek aangetoonde – infectie met SARS-CoV-2 (covid-19). In deze klinische les beschrijven wij de huidige kennis over het beloop van klachten, de rol van aanvullende diagnostiek en het beleid bij patiënten met covid-19 die niet werden opgenomen in het ziekenhuis, maar wel langdurig klachten houden. Vooralsnog vergt dit van zowel de arts als de patiënt vooral dat zij kunnen omgaan met onzekerheid.

Kernpunten

  • Patiënten die een relatief lichte infectie met SARS-CoV-2 hebben doorgemaakt, kunnen 3 tot 4 maanden klachten houden van vermoeidheid en uitputting bij geringe inspanning.
  • De behandeling van deze patiënten hangt af van de beperkingen die zij ervaren in het dagelijks functioneren en niet van de uitslag van het serologisch onderzoek, omdat de betekenis daarvan nog onzeker is.
  • Aanvullende diagnostiek kan ingezet worden om complicaties of relevante andere diagnosen uit te sluiten.
  • Een gezonde leefstijl, met een goede balans tussen rust en beweging, en regelmatig, laagdrempelig contact met de huisarts vormen de basis voor het herstel.
  • De huisarts heeft aandacht voor de gevolgen van de klachten op het functioneren van de patiënt en stemt het beleid met het oog op werkhervatting af met de bedrijfsarts.