Langdurige behandeling met prednison, en osteoporose

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1969;113:166