La cryothérapie

Media
Lortat-Jacob, L. en Solente, G.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1931;75:399-1