Kwaliteit van leven na coronariachirurgie en na ballonangioplastiek; meer pijn op de borst en sociale geremdheid na angioplastiek

Onderzoek
T.F.M. van Berkel
R.A.M. Erdman
A. Breeman
H. Boersma
M.J.B.M. van den Brand
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:1733-7
Abstract

Samenvatting

Doel

Het bepalen van de verschillen in kwaliteit van leven tussen patiënten die een chirurgische bypass-operatie (CABG) dan wel percutane transluminale coronaire angioplastiek (PTCA) ondergingen.

Opzet

Vergelijkend en prospectief. Plaats. Rotterdam. Methoden. Psychologische vragenlijsten werden ingevuld door 91 patiënten met meervatscoronaria-aandoeningen, die na randomisatie als deelnemers aan de ‘Coronary angioplasty versus bypass revascularisation investigation’ (CABRI) een CABG (n = 37) dan wel PTCA (n = 54) ondergingen. Daarnaast werd bij hen, aan de hand van de score volgens de Canadian Cardiovascular Society, de ernst van angina pectoris na de ingreep bepaald. Bij een subgroep van 36 patiënten (CABG: 14; PTCA: 22) werd eveneens met behulp van psychologische vragenlijsten een kwaliteit-van-leven-meting vlak voor de ingreep verricht.

Resultaten

Er werd een significant verschil in angina pectoris-klachten gevonden tussen beide groepen. Gemiddeld 2,6 jaar na de ingreep had de PTCA-groep meer last van pijn op de borst dan de CABG-groep (p < 0,01). De aspecten van kwaliteit van leven vertoonden geen significante verschillen tussen beide groepen, met uitzondering van de factor ‘sociale geremdheid’, waarbij de PTCA-groep meer problemen ervoer (p < 0,05), terwijl deze tevens over minder energie beschikte (p < 0,01). Er werden geen significante verschillen gevonden tussen de PTCA- en de CABG-groep ten aanzien van de verandering van kwaliteit van leven door de ingreep.

Conclusie

Het aanhouden van pijn op de borst en de oorzaak van de sociale geremdheid bij patiënten die een PTCA ondergingen, behoeven nader onderzoek.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, afd. Cardiologie, Rotterdam.

T.F.M.van Berkel, co-assistent; dr.R.A.M.Erdman (tevens: Erasmus Universiteit, afd. Medische Psychologie en Psychotherapie, Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam), psycholoog; A.Breeman, assistent-geneeskundige; drs.H.Boersma, statisticus; dr.M.J.B.M.van den Brand, cardioloog.

Contact dr.R.A.M.Erdman

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties