Kwaliteit van leven in medisch onderzoek.

Media
M.L. Essink-Bot
J.C.J.M. de Haes
R.J. de Haan
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:2059

M.L.Essink-Bot en J.C.J.M.de Haes, Kwaliteit van leven in medisch onderzoek. Een inleiding. (Vorderingen in de geneeskunde, kort en bondig, deel 18.) 53 bl., fig., tabellen. Amsterdam University Press, Amsterdam 1996. ISBN 90-5356-206-0. Prijs: ingen. ƒ  19,50 (ƒ 12,50 bij intekening op de gehele serie; voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties