Kwaliteit van leven bij personen met een HIV-infectie, gezien in een academisch ziekenhuis

Onderzoek
M.G.W. Dijkgraaf
G.J. Bonsel
R.M.A. Geels
H.M. Vrehen
J.C. Jager
J.C.C. Borleffs
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:2123-6
Abstract

Samenvatting

Doel

Bepaling van de kwaliteit van leven bij patiënten met een symptomatische en een asymptomatische HIV-infectie, en de verandering daarin in het verloop van de symptomatische fase.

Opzet

Prospectief onderzoek.

Setting

Academisch Ziekenhuis Utrecht.

Methode

Bij 44 van 55 opeenvolgende personen met een asymptomatische (n = 24) en een symptomatische (n = 20) HIV-infectie werd in de periode 1988-1990 de kwaliteit van leven bepaald met viermaandelijks afgenomen vragenlijsten.

Resultaten

In fysiek opzicht presteerden patiënten met een symptomatische infectie minder dan zij met een asymptomatische infectie; in psychisch opzicht daarentegen waren beide groepen goed vergelijkbaar. Naarmate het symptomatische stadium langer duurde, namen de lichamelijke mogelijkheden van de patiënten verder af. Er bleken geen veranderingen op te treden in angst- en depressiegevoelens. De wijze waarop de eigen gezondheidssituatie werd beleefd, leek een teruggang in te houden.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, sectie Klinische Immunologie en Infectieziekten, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Drs.M.G.W.Dijkgraaf, psycholoog; mw.R.M.A.Geels, staflid patiëntenzorg; H.M.Vrehen, verpleegkundig AIDS-consulent.

Afd. Inwendige Geneeskunde: dr.J.C.C.Borleffs, internist.

Erasmus Universiteit, Instituut Maatschappelijke Gezondheidszorg, Rotterdam.

Dr.G.J.Bonsel.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Bilthoven.

Dr.J.C.Jager, theoretisch bioloog.

Contact drs.M.G.W.Dijkgraaf

Ook interessant

Reacties