Kosten en baten van het volgen van dragers van het gen voor hereditair non-polyposis-colorectumcarcinoom

Nieuws
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:1467

De prevalentie van personen die drager zijn van gemuteerde genen die coderen voor het ziektebeeld van het hereditaire non-polyposis-colorectumcarcinoom (HNPCC) wordt geschat op 5 à 50 per 10.000 inwoners. Deze personen moeten nauwlettend worden gevolgd (met onder meer om de 2 à 3 jaar een coloscopie) omdat bij hen de…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties