Koortsconvulsies: prognose en behandeling
Open

Stand van zaken
08-09-1996
O.F. Brouwer, D.J. Kamphuis en J.H. Begeer
Aanvaard op 14-03-1996.
Gepubliceerd op 08-09-1996.
In print verschenen in week 36 1996.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:1801-4