Komplementbindingsreacties met streptococcen

Media
Coppens, A.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1931;75:3142-3