Koffiegebruik en myocardinfarct bij vrouwen

Onderzoek
B.L.P. Maesen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:2278
Download PDF

artikel

Of koffiegebruik bij vrouwen een risicofactor is voor het krijgen van een eerste hartinfarct, werd in een groot onderzoek te Boston nagegaan.1 De gegevens werden verkregen uit een onderzoek dat primair was opgezet om de effecten van postmenopauzale hormoontherapie te beoordelen. In een periode van 4 jaar werden in totaal 858 vrouwen (leeftijd 45-69 jaar) die een eerste myocardinfarct overleefden, vergeleken met evenveel controlepersonen. Bij alle personen werd door getrainde interviewers een uitgebreide anamnese opgenomen door middel van een gestructureerde vragenlijst. Hierbij werd informatie verzameld over verschillende bekende risicofactoren voor myocardinfarct (zoals medische voorgeschiedenis, gebrek aan lichaamsbeweging, persoonlijkheidskenmerken, nicotine- of alcoholgebruik) en koffieconsumptie.

De onderzoekers vonden een toename van 70 voor de kans op een eerste hartinfarct wanneer meer dan 5 koppen koffie per dag werden genuttigd. Deze toename bleef bestaan na statistische correctie voor de genoemde risicofactoren. Hoewel drinkers van cafeïnevrije koffie veelal een gezondere levensstijl hebben dan drinkers van gewone koffie, is ook hun kans op myocardbeschadiging verhoogd bij overmatige consumptie.

De effecten van koffie blijken niet zozeer cumulatief maar voornamelijk acuut van aard te zijn. Het schadelijkst zijn deze bij vrouwen met angina pectoris of hypertensie. De schadelijke effecten zijn niet geheel duidelijk te verklaren. Zeker speelt het een rol dat cafeïne acute bloeddrukstijging kan veroorzaken en dat hartritmestoornissen kunnen ontstaan. Hiervoor treedt op den duur echter gewenning op. Langdurig gebruik van koffie veroorzaakt een ongunstig vetspectrum, door stijging van de serumconcentratie ‘low-density’-lipoproteïne-cholesterol.

De onderzoekers komen tot de conclusie dat patiënten met een verhoogd risico op cardiale perfusiestoornissen het advies dient te worden gegeven de consumptie van koffie tot enkele kopjes per dag te beperken.

Literatuur
  1. Palmer JR, Rosenberg L, Rao RS, Shapiro S. Coffeeconsumption and myocardial infarction in women. Am J Epidemiol1995;141:724-31.

Gerelateerde artikelen

Reacties