Knieprothese-alternatieven

Cover van het proefschrift "Optimising treatment of younger, active knee osteoarthritis patients" van Alexander Hoorntje.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:C5029

Het NTvG plaatst regelmatig een stelling uit een klinisch relevant proefschrift. Dit keer is dat een stelling van Alexander Hoorntje, op 1 oktober 2021 gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam.

'Gewrichtssparende knieprothese-alternatieven moeten vaker worden toegepast bij de jongere, actieve patiënt met knieartrose'

Hoorntje, A. Optimising treatment of younger, active knee osteoarthritis patients, University of Amsterdam. (2021)

Wil je ook met een stelling in het NTvG? Kijk dan voor meer informatie op: www.ntvg.nl/promotiestellingen

Gerelateerde artikelen

Reacties