Kluyverprijs

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:1472

Ter herinnering aan de Nederlandse microbioloog prof.dr.ir.Albert Jan Kluyver wordt door de Nederlandse Vereniging voor Microbiologie eenmaal in de twee jaren de Kluyverprijs uitgeloofd. De prijs, beschikbaar gesteld door Gist-Brocades N.V. te Delft, bestaat uit een bedrag van ƒ 5000,-. Met het toekennen van deze prijs wordt beoogd in brede kringen de belangstelling voor de microbiologie in de ruimste zin te vergroten en jonge beoefenaars van deze wetenschap aan te sporen tot zelfstandig onderzoek.

Meedingen naar de prijs kunnen personen die bij het verstrijken van de inzendtermijn de leeftijd van 35 jaar nog niet hebben bereikt en die het onderzoek waarop…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties