Klinische neurologie.

Media
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:1908

H.J.G.H.Oosterhuis, Klinische neurologie. 12e, herziene druk. 450 bl., fig., tabellen. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 1995. ISBN 90-313-1881-7. Prijs: ingen. ƒ 90,-.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties