Klinische neurologie.

Media
H.J.G.H. Oosterhuis
L.J. Endtz
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:180

H.J.G.H.Oosterhuis, Klinische neurologie. Een beknopt leerboek. 8e, geheel herziene druk. 473 bl., fig., tabellen. Bohn, Scheltema & Holkema, Utrecht 1985. Prijs: ingen. ƒ  69,50.

In de achtste druk van dit voor studenten bedoelde leerboek zijn enkele onjuistheden verbeterd en een aantal onderdelen herschreven. Voor het overige worde verwezen naar besprekingen…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties