Klinische betekenis van laboratoriumtesten SARS-CoV-2

Stand van zaken
05-06-2020
Jaap Goudsmit, Fransje W. van der Waals, Joost Swart en Frank de Wolf

Reacties (2)

Inloggen om een reactie te plaatsen
Peter Harteloh CBS Bibliotheek
23-06-2020 08:29

Test van de test

Geachte heer Goudsmit et al., 

Ik vroeg mij af wat de sensitiviteit, specificiteit en ROC curve van de PCR is ten opzichte van monsters met virus RNA (als gouden standaard)? Kent u dergelijk onderzoek en zo ja wat zijn de uitkomsten ervan?

Met vriendelijke groeten,

P. Harteloh, statisticus, CBS

Raimond Giard
23-06-2020 13:42

Testkarakteristieken rtPCR Coronavirus

Aangezien geen enkele test perfect is, kunnen we op de uitslag nooit blindvaren. Wanneer getest wordt op SARS-CoV-2 infectie, wat zijn van die test de testkarakteristieken? En hoe hoog is de a priorikans op ziekte in verband met kansschattingen? Als het RIVM recent bericht dat van 103.400 personen er 1,7%  positief testen, hoeveel daarvan waren fout-positief? Hoeveel infecties werden er gemist? We willen graag de sensitiviteit en specificiteit van de rtPCR weten, maar dat is hier niet eenvoudig maar wel noodzakelijk.[1, 2] 
Met name de foutnegatiefkans is belangrijk en die blijkt uit onderzoek vrij groot, tot maximaal 29%. [2] Bovendien vraagt het vaststellen van ziekte meer dan alleen een rtPCR met ook lab-gegevens en radiodiagnostiek. [3]
Juist bij uitgebreid testen met een lage ziektevoorafkans is kennis van de foutpositiefkans belangrijk, met name ook voor de positief voorspellende waarde van een afwijkende testuitslag. Dat deze in theorie op grond van de technische aard van de test 100% zou moeten zijn, betekent nog niet dat dit zo is en dient getoetst te worden.
De WHO roept 'testen, testen, testen', maar daarbij mogen alle genoemde aspecten die te maken hebben met testimperfecties niet vergeten worden. Met name het uitsluiten van ziekte met alleen een negatieve rtPCR is met onvoldoende zekerheid omgeven.

1. J. Watson et al. Interpreting a covid-19 test result. BMJ  2020:369;m1808. 

2. S. Woloshin et al. False Negative Tests for SARS-CoV-2 Infection — Challenges and Implications. N Engl J Med  2020;e-pub. 

3. ASM Dofferhoff et al. Diagnostisch algoritme voor COVID-19 op de SEH. Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164(21):D5042.

prof. dr. Raimond Giard, (gepensioneerd) klinisch epidemioloog