Klinische, bacteriologische en kostenbesparende effecten van antibiotische profylaxe bij craniotomie

Onderzoek
B. van Ek
B.A.C. Dijkmans
H. van Dulken
R.P. Mouton
R. van Furth
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:16-4
Abstract

Samenvatting

Doel

Het bestuderen van het effect van antibiotische profylaxe bij patiënten die craniotomie ondergaan, met betrekking tot de klinische, bacteriologische en kostenbesparende effecten. In een retrospectief onderzoek werd aangetoond dat 8,1 van de patiënten die een craniotomie hadden ondergaan een infectie kreeg.

Patiënten en methode

Dubbelblind, met placebo gecontroleerd onderzoek naar effecten van cloxacilline (4 maal 1 g intraveneus per 24 h, perioperatief) bij 310 patiënten die een craniotomie ondergingen.

Resultaten

In de cloxacillinegroep traden significant (p < 0,05) minder infecties op (6156) dan in de placebogroep (20154). Het aantal positieve kweken van de wondranden was significant minder bij de cloxacillinegroep dan bij de placebogroep. Cloxacilline-profylaxe geeft ongeveer 20 besparing van de kosten per patiënt ten opzichte van de placebogroep.

Conclusie

Cloxacilline-profylaxe bij craniotomieën resulteert in een lager aantal infecties, een vermindering van het aantal positieve kweken van wondranden en een kostenbesparing.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

Afd. Infectieziekten: dr.B.van Ek, dr.B.A.C.Dijkmans en prof.dr. R.van Furth, internisten.

Afd. Neurochirurgie: H.van Dulken, neurochirurg.

Afd. Medische Microbiologie: prof.dr.R.P.Mouton, medisch microbio1oog.

Contact dr.B.van Ek

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties