Klinisch denken en beslissen in de praktijk. Een verpleegster met pijn onder in de rug uitstralend in beide benen

Klinische praktijk
T.U. Hoogenraad
G.G.A. Mastenbroek
R.W.H. van Reedt Dortland
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:1137-42
Abstract

Opzet van dit artikel

De ziektegeschiedenis wordt beschreven zoals die zich in de praktijk heeft voorgedaan. Ook het commentaar dat aan een ‘ervaren clinicus’ (die niet bij de patiënt was betrokken) werd gevraagd, is onveranderd weergegeven. Het gaat om de didactische waarde van de praktijksituatie.

ziektegeschiedenis

Patiënt A, een 50-jarige vrouw werd opgenomen voor de analyse van klachten over pijn onder in de rug die uitstraalde in beide benen. De eerste klacht was opgetreden in september 1995 en betrof een geleidelijk toenemende rugpijn. Patiënte dacht zelf dat de klacht samenhing met het vrij zware werk dat zij deed in een verpleeghuis. In november 1995 meldde zij zich bij de huisarts en gaf toen aan dat de rugpijn uitstraalde in de beide benen tot in alle tenen. De pijn nam in de loop van de dag toe en verminderde als zij ging zitten of op bed ging liggen. Er was geen…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht.

Afd. Neurologie: dr.T.U.Hoogenraad, neuroloog.

Afd. Vaatchirurgie: dr.R.W.H.van Reedt Dortland, chirurg.

Ziekenhuis Zeeuws-Vlaanderen, afd. Neurologie, Terneuzen.

G.G.A.Mastenbroek, neuroloog.

Contact dr.T.U.Hoogenraad

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties