Kleine kwalen in de huisartspraktijk.

Media
J.G. Streefkerk
Th.J.M. Verheij
B. Meyboom-de Jong
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:2112

Kleine kwalen in de huisartspraktijk. Onder redactie van J.G.Streefkerk en Th.J.M.Verheij. 295 bl. Bunge, Utrecht 1993. ISBN 90-6348-167-5. Prijs: ingen. ƒ 54,50.

In dit boek worden 87 kleine kwalen besproken, op een wijze die de lezers van dit tijdschrift sinds het artikel van Mulder uit 1983 vertrouwd is. Het was een…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties