Kleine bijdrage tot de geschiedenis der krankzinnigenverpleging hier te lande

Perspectief
Leersum, E.C. van
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1927;71:1402-3