Klein trauma, grote gevolgen

Nieuws
W. Hart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:779

In een patiënt-controleonderzoek (bij 2471 patiënten met een veneuze trombose aan het been of een longembolie, en een controlegroep van 3534 personen) vonden Van Stralen et al. aanwijzingen dat een gering trauma waarvoor geen operatie, gipsverband of bedrust vereist was geweest een ruim driemaal verhoogd risico op veneuze trombose gaf…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties