Klachten van droge ogen hangen samen met lage pijndrempel

Klachten van droge ogen hangen samen met lage pijndrempel
Esther van Osselen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:C1896

Vrouwen van middelbare leeftijd met een verhoudingsgewijs lage pijndrempel hebben ruim anderhalf maal zo vaak last van droge ogen als leeftijdsgenotes met een hoge pijndrempel: 31,2% tegen 20,5%. Na correctie voor leeftijd is dit verband nog sterker met een oddsratio van 1,95 (95%-BI: 1,24-3,06). Dat blijkt uit een cohortonderzoek van Jelle Vehof (St Thomas’ Hospital en UMCG) en collega’s onder 1622 Britse vrouwen van rond de 60 jaar (JAMA Ophthalmol. 2013; epub 1 augustus).

Alle vrouwen vulden een vragenlijst in over droge ogen. Die werden op 3 manieren gedefinieerd: een diagnose van droge ogen door een arts, het gebruik van kunsttranen of het ervaren van symptomen gedurende de afgelopen 3 maanden. In totaal 438 deelneemsters (27%) voldeed aan tenminste één van deze criteria. De pijndrempel werd gemeten met de ‘Heat Pain Threshold’ (HPT), de tolerantie voor pijn met de ‘Heat Pain Suprathreshold’ (HPST). Bij de eerste test wordt de binnenzijde van de arm blootgesteld aan een steeds hogere temperatuur, tot de proefpersoon pijn aangeeft. Bij de tweede wordt de temperatuur verder opgevoerd, tot de pijn ondraaglijk wordt.

Deelneemsters met droge ogen hadden een pijndrempel bij gemiddeld 45,2°C, tegen 45,5°C bij de controlegroep. Bij de pijntolerantie was het verschil nog iets groter: 46,9°C tegen 47,2°C. Vooral bij patiënten die de afgelopen maanden last hadden van hun droge ogen was de pijngevoeligheid groter.

Eerder was al aangetoond dat klachten van droge ogen samenhangen met de kwaliteit van de traanfilm, schade aan hoornvliescellen en psychologische factoren. Nu kan daar dus een algemene pijngevoeligheid aan worden toegevoegd. De onderzoekers concluderen dat artsen zich dus niet moeten blindstaren op alleen de bevindingen bij het oogonderzoek.

Gerelateerde artikelen

Reacties