Kinderneurologie.

Media
R. le Coultre
P.G. Barth
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:783

R.le Coultre, Kinderneurologie. 216 bl., fig., tabellen. Bohn, Scheltema & Holkema, Utrecht 1989. ISBN 90-313-1015-8. Prijs: ingen. ƒ 39,50.

Kinderneurologie is vooral gekenmerkt door een grote rijkdom aan ziektebeelden, tot expressie gebracht door een rijpend, dus veranderlijk zenuwstelsel. Neurologische aandoeningen komen op de kinderleeftijd relatief vaak voor. De ‘kleinheid’ van dit…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties