Kindermishandeling vaker ontdekt na invoering checklists op SEH

Kindermishandeling vaker ontdekt na invoering checklists op SEH
Esther van Osselen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:C1488

Sinds de invoering van een checklist voor het opsporen van kindermishandeling en de wettelijke verplichting om te screenen op kindermishandeling op spoedeisendehulpafdelingen worden aanzienlijk meer gevallen opgespoord. Dat geldt althans binnen het cohort van ruim 100.000 kinderen die zich tussen begin 2008 en eind 2009 meldden bij de SEH’s van 7 Zuid-Hollandse ziekenhuizen, zo schrijven Eveline Louwers (Erasmus MC) en collega’s (Pediatrics. 2012;130:457-64). Het percentage op kindermishandeling gescreende patiëntjes steeg van 20% in februari 2008 tot 67% in december 2009.

Screening verhoogt de kans om kindermishandeling te ontdekken: gescreende kinderen bleken 5 maal vaker het slachtoffer van mishandeling dan niet-gescreende kinderen (0,5 versus 0,1%). Het omgekeerde is overigens ook waar: kinderen die mishandeld waren hadden een grotere kans om gescreend te worden: 75 versus 36%.

Het is de vraag of met de huidige screeningsinstrumenten alle gevallen van kindermishandeling worden opgespoord. De onderzoekers schrijven dat in andere landen hogere detectiepercentages worden gevonden onder kinderen op de SEH: van 1,4-6,4% in het Verenigd Koninkrijk, 2% in Italië, tot 10% in de VS.

Opmerkelijk in het onderzoek zijn de grote verschillen tussen de ziekenhuizen in de implementatie van de nieuwe checklist van het Erasmus MC. In 2 ziekenhuizen volgde 95% van de SEH-verpleegkundigen een training voor het toepassen van de checklist. In een ander ziekenhuis lukte dit maar bij 55%. Alleen bij de eerste ziekenhuizen steeg direct na de training het aantal gescreende kinderen significant. Invoering van de wettelijke screeningsplicht in 2009 zorgde in alle ziekenhuizen voor een scherpe stijging van het aantal gescreende kinderen.

(Bijdrage: Esther van Osselen.)

Gerelateerde artikelen

Reacties