Kinderen met eczeem verdienen betere behandeling

Een hand smeert zalf over de kleine voet van een kind.
Ellen Koster
Suzanne Pasmans
Kees de Kock
Tjalling de Vries
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6442
Abstract

Samenvatting

Constitutioneel eczeem bij kinderen komt vaak voor. Het geeft jeuk en heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van leven. Hoewel er goede behandelingen zijn, blijken in de praktijk veel kinderen onderbehandeld. Mogelijke oorzaken hiervan zijn onvoldoende kennis over achtergrond en behandeling en onvoldoende onderlinge afstemming van zorgverleners. Daarnaast zijn veel ouders onterecht bang voor nadelige gevolgen van hormoonzalven. Sommige zorgverleners zijn net zo bang voor hormoonzalven als ouders. Een opmerking van een van hen kan het vertrouwen van ouders in de effectiviteit en veiligheid van deze zalven beschadigen.

Naar ons idee verdienen kinderen met eczeem beter. Daarom stellen we voor zorg, scholing en samenwerking rond kinderen met eczeem regionaal te organiseren. Niet alleen huis- en huidartsen zouden hieraan moeten deelnemen; ook apothekers en apotheekassistentes, jeugdartsen en -verpleegkundigen en kinderartsen zouden moeten aansluiten. Informatiemateriaal moet eensluidend zijn.

Auteursinformatie

Universiteit Utrecht, afd. Farmaco-epidemiologie & Klinische Farmacologie, Utrecht: dr. E.S. Koster, senior onderzoeker; Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis, Centrum Kinderdermatologie, Rotterdam: prof.dr. S.G.M.A. Pasmans, kinderdermatoloog; Radboudumc, afd. Eerstelijnsgeneeskunde, Nijmegen: dr. C.A. de Kock, huisarts-onderzoeker; Medisch Centrum Leeuwarden, afd. Kindergeneeskunde: dr. T.W. de Vries, kinderarts.

Contact T.W. de Vries (tjalling.de.vries@mcl.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

Dhr. Bernd Arents, Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem (VMCE), voorzag een eerdere versie van commentaar en suggesties.

Auteur Belangenverstrengeling
Ellen Koster ICMJE-formulier
Suzanne Pasmans ICMJE-formulier
Kees de Kock ICMJE-formulier
Tjalling de Vries ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde

Ook interessant

Reacties