Kinderen met cerebrale parese: motorische ontwikkeling en behandeling.

Media
A. Vermeer
G.J. Lankhorst
A.J.F. Schenk-Rootlieb
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:426

Kinderen met cerebrale parese: motorische ontwikkeling en behandeling. Onder redactie van A.Vermeer en G.J.Lankhorst. 203 bl., fig., tabellen. Coutinho, Bussum 1997. ISBN 90-6283-062-5. Prijs: ingen. ƒ 44,50.

Dit boek bestaat grotendeels uit verslagen van recent onderzoek op dit gebied in Nederlandse revalidatiecentra, gedeeltelijk eerder in artikelvorm verschenen. Het is samengesteld uit…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties