Foto: Joost Hoving

Kinderen in de knel
Open

Redactioneel
07-03-2019
Wim Opstelten

De jongen is waarschijnlijk niet ouder dan 12 jaar. ‘Waarom wil je je ouders aanklagen?’, vraagt de rechter. ‘Omdat ze me op de wereld hebben gezet’, antwoordt hij. De camera zwenkt vervolgens naar twee ontredderde en verslagen mensen, die met lede ogen moeten aanzien wat er van hun kind terecht is gekomen. Zo begint de aangrijpende film Capharnaüm over de Libanese straatjongen Zain, die van huis wegloopt omdat zijn ouders niet naar hem omkijken. Zijn leven is zo’n puinhoop, dat hij liever nooit geboren was.

Deze filmbeelden drongen zich aan me op bij het lezen van de klinische les van Tonnie Coppus en ...