Kinderen in beweging: normale en verstoorde ontwikkeling en de rol van interventie.

Nieuws
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:679

Kinderen in beweging: normale en verstoorde ontwikkeling en de rol van interventie. - Op 8 mei a.s. zal in het kader van ‘110 jaar VU’ bovengenoemd symposium worden gehouden in de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Inlichtingen verstrekt: Faculteit der Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit, mw.L.de Groot; tel. 020-548.7216, 's woensdags tussen 12.30…

Ook interessant

Reacties