Werkingsmechanisme en farmacokinetiek

Kiezen voor de juiste benzodiazepine

Klinische praktijk
Christiaan H. Vinkers
Joeri K. Tijdink
Jurjen J. Luykx
Roeland Vis
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4900
Abstract

Samenvatting

  • Er is een discrepantie tussen de aanbeveling tot terughoudendheid en de dagelijkse praktijk in het voorschrijven van benzodiazepinen.

  • Hoewel een heterogeniteit in de geregistreerde indicaties bestaat, werken alle benzodiazepine-agonisten volgens vrijwel hetzelfde mechanisme.

  • Wel bestaan er grote verschillen in farmacokinetiek tussen benzodiazepine-agonisten.

  • De eliminatiehalfwaardetijd is bij kortdurend benzodiazepinegebruik geen maat voor de werkingsduur.

  • De lipofiliteit van een benzodiazepine-agonist bepaalt voor een belangrijk gedeelte de snelheid van werking.

  • Als snel effect gewenst is, bijvoorbeeld bij acute angst of agitatie, dan is in het geval van orale medicatie een lipofiele benzodiazepine als diazepam een rationele keuze.

  • Aan de hand van de accumulatiefactor kan de mate van benzodiazepinestapeling bij chronisch gebruik worden geschat.

  • Accumulatie treedt in principe niet op bij eenmaal daags doseren van benzodiazepinen met een eliminatiehalfwaardetijd die beduidend korter dan 24 h is, zoals oxazepam, temazepam of lorazepam.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Rudolf Magnus Instituut voor Neurowetenschappen, afd. Psychiatrie, Utrecht.

Dr.mr. C.H. Vinkers, AIOS psychiatrie (tevens: afd. Farmacologie); drs J.J. Luykx, psychiater (tevens: Altrecht Geestelijke Gezondheidszorg, Utrecht).

VUmc, afd. Interne Geneeskunde, Amsterdam.

Drs. J.K. Tijdink, psychiater (tevens: afd. Psychiatrie, Medisch Centrum Alkmaar).

Sint Antonius Ziekenhuis, afd. Klinische Farmacie, Nieuwegein.

Drs. R. Vis, ziekenhuisapotheker in opleiding.

Contact dr.mr. C.H. Vinkers (c.h.vinkers@umcutrecht.nl)

Verantwoording

Alle auteurs zijn redacteur van www.dejongepsychiater.nl, een onafhankelijke website met nieuws, ontwikkelingen en over de wetenschap binnen de psychiatrie.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 10 juli 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Christiaan H. Vinkers ICMJE-formulier
Joeri K. Tijdink ICMJE-formulier
Jurjen J. Luykx ICMJE-formulier
Roeland Vis ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Absorptie kan versneld worden door (een deel van) het  tablet in de mond te verpulveren en in de mond te laten, bv door  de medicatie tegen het gehemelte aan te smeren met de tong. De absorptie wordt daardoor aanzienlijk versneld en zo zou ook Oxazepam als hypnoticum gebruikt kunnen worden.

Hein Warnaar, psychiater