Kiezen of delen.

Nieuws
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:687

Kiezen of delen. – Onder deze titel organiseren de medische en juridische faculteitsverenigingen te Nijmegen een forumdiscussie over keuzen in de gezondheidszorg op 22 april a.s. van 20.00 tot 22.00 uur in het AulaCongresgebouw, Comeniuslaan 2 te Nijmegen.

Inlichtingen verstrekt: mw. A.van Griethuysen, tel. 080-513626.

Ook interessant

Reacties