Kernicterus is vermijdbaar, maar komt nog steeds voor

Klinische praktijk
Sara Bousema
Paul Govaert
Jeroen Dudink
Eric A.P. Steegers
Irwin K.M. Reiss
Rogier C.J. de Jonge
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8518
Abstract

Dames en Heren,

Naar schatting maken in Nederland 100-200 kinderen jaarlijks ernstige hyperbilirubinemie door.1 Ernstige hyperbilirubinemie wordt gedefinieerd als een totale serumconcentratie bilirubine (TSB) > 420 µmol/l. Als complicatie kan het chronische neurologische beeld van kernicterus optreden.1-3 Er lijkt sinds de jaren 90 een toename te zijn in de rapportage van pasgeborenen met kernicterus.2,4,5 Dit is zorgwekkend, omdat het een vermijdbare aandoening betreft met een ernstig invaliderend effect. Naar aanleiding van 2 ziektegeschiedenissen bespreken wij het belang van het tijdig herkennen van pasgeborenen met hyperbilirubinemie.

Patiënt A, een meisje van 7 dagen oud, is het derde kind van Ghanese ouders. Zij werd via een poliklinische partus geboren na een amenorroeduur van 37 1/7 weken. Zij had een geboortegewicht van 3200 g (dit is het gemiddelde geboortegewicht voor deze amenorroeduur). Thuis ging het de eerste 5 dagen na de geboorte goed, zij was levendig en dronk haar…

Auteursinformatie

Radboudumc, afd. Intensive Care kinderen, Nijmegen.

S. Bousema, anios kindergeneeskunde

Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis, Rotterdam.

Afd. Neonatologie: dr. P. Govaert, dr. I.K.M. Reiss en dr. R.C.J. de Jonge, kinderartsen-neonatologen; dr. J. Dudink, kinderarts-neonatoloog (tevens afd. Neuroradiologie).

Afd. Verloskunde en Gynaecologie: prof.dr. E.A.P. Steegers, gynaecoloog.

Contact dr. R.C.J. de Jonge (r.c.j.dejonge@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Sara Bousema ICMJE-formulier
Paul Govaert ICMJE-formulier
Jeroen Dudink ICMJE-formulier
Eric A.P. Steegers ICMJE-formulier
Irwin K.M. Reiss ICMJE-formulier
Rogier C.J. de Jonge ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties