Kankerdag 1970 onder auspiciën van de Wetenschappelijke Raad voor de Kankerbestrijding, Vereniging voor Oncologie, Nederlands Kankerinstituut en het Rotterdamsch Radiotherapeutisch Instituut

Nieuws
Vos, H. de
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1970;114:570