Kanker van den dikken darm

Onderzoek
Halbertsma jr., J.J.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1926;70:778