Kan de gistcel zelf bijkomstige voedingsstof B maken?

Onderzoek
Ringer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1921;65:477-8