Kader Passende zorg beschrijft opdrachten voor ons allemaal

Iedereen
Lester du Perron

artikel

Zorginstituut Nederland heeft in opdracht van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een Kader Passende zorg opgesteld. In het document staat beschreven voor welke uitdagingen de Nederlandse zorg staat, en wat ervoor nodig is om de zorg in Nederland mensgericht, houdbaar en duurzaam te maken. Dat gaat iedere inwoner van Nederland aan, want de veranderingen die nodig zijn raken ons allemaal. "Als we niets doen, dreigt de zorg vast te lopen."

De maatschappelijke opgaven voor zorgsector en samenleving zijn divers. De zorg moet zich meer richten op de individuele mens, personeelstekorten brengen de houdbaarheid van de zorg in gevaar, en de zorgsector moet veel duurzamer worden. Het Kader Passende zorg beschrijft activiteiten die daarvoor nodig zijn van zorgverleners, zorgverzekeraars en overheid, maar ook van patiënten.

Eén van de belangrijkste boodschappen die uit het document klinkt, is dat we ons allemaal bewust moeten worden van het feit dat niet alle zorg mogelijk is, en vaak ook niet nodig is. Dat bevestigt prof.dr. Jan Kremer, speciaal gezant Passende zorg van het Zorginstituut in een reactie. "De komende jaren zullen in het teken staan van wat wij als samenleving vinden dat nodig is om de zorg beschikbaar en houdbaar te houden. Dat zal dilemma's opleveren, maar daar moeten we met elkaar over in gesprek. Dit kader geeft richting aan de vraagstukken en de discussies die we moeten voeren."

Het Kader Passende zorg is door minister Kuipers aangeboden aan de Tweede Kamer. Het zal het voor de komende jaren richting geven aan het beleid van de overheid.

Lees hier het Kader Passende zorg

Bij NTvG Gezonde Zorg blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen rond passende zorg, houdbaarheid en actualiteit. Bekijk hier alle artikelen.

Gerelateerde artikelen

Reacties