Jonge-auteursprijs 1997

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:1291

Het bestuur van de Vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde deelt mede dat de Jonge-auteursprijs 1997 is toegekend aan O.Visser, arts, voor zijn oorspronkelijk artikel ‘Incidentie van kanker in de omgeving van Schiphol in 1988-1993’, geschreven in samenwerking met dr.J.H.van Wijnen, medisch milieukundige, mw.J.Benraadt, internist, en mw.dr.ir. F.E.van Leeuwen, epidemioloog (1997;141:468-73).

De jury, die bestond uit prof.dr.J.C.van Es, emeritus hoogleraar Huisartsgeneeskunde te Utrecht, dr.F.G.Kapsenberg, viroloog te Bilthoven, en prof.dr.F.G.Meijler, emeritus hoogleraar Cardiologie te Utrecht, heeft dit artikel bekroond, omdat een volksgezondheidsprobleem aan de orde wordt gesteld dat zeer actueel is en omdat het artikel kan bijdragen aan verdere discussies en beslissingen…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties