Jonge-auteursprijs 1990

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:1007

Het bestuur van de Vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde deelt mede dat de Jonge-auteursprijs 1990 is toegekend aan M.J.M.Bouten, werkzaam bij de ambulancedienst van de GGD te Rotterdam, voor zijn oorspronkelijk artikel ‘Snellere behandeling van het acute myocardinfarct door toediening van alteplase (rt-PA) vóór opname’, geschreven in samenwerking met prof.dr.M.L.Simoons, J.A.M.Hartman, mw.A.J.M.van Miltenburg, prof.dr.E.van der Does en prof. dr.J.Pool (1990;134:2434-8).

Naar het oordeel van de jury, bestaande uit prof.dr.J.van der Meer, internist te Amsterdam, dr.J.W.Merkelbach, chirurg te Rotterdam en P.J.Stolk, psychiater te 's-Gravenhage, vormt dit artikel een belangrijke bijdrage tot de geneeskunde, in het bijzonder omdat het zich richt…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties