Jaarverslagen van het Laboratorium voor Pathologische Anatomie en Bacteriologie te Weltevreden

Media
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1893;37:461-5