Jaarverslag 1987 van de Continue Morbiditeits Registratie Peilstations Nederland.

Nieuws
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:2257-8

Jaarverslag 1987 van de Continue Morbiditeits Registratie Peilstations Nederland. - De Continue Morbiditeits Registratie is een project van het Nederlands Instituut voor onderzoek van de eerstelijnsgezondheidszorg in samenwerking met het ministerie van WVC en de Geneeskundige Hoofdinspectie. Een landelijk netwerk van huisartspraktijken, de Peilstations, bestrijkt 1 van de Nederlandse bevolking…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties