Jaarprijs van 'Postgrade'

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:2590

‘Postgrade’, het opleidingsinstituut van Glaxo Wellcome introduceert een Jaarprijs voor het beste opiniërend artikel over een medisch onderwerp. De eerste Jaarprijs staat in het teken van de toekomst. Het opleidingsinstituut daagt huisartsen, apothekers en specialisten uit om hun toekomstvisie voor het eigen vakgebied op papier te zetten en stelt voor het beste artikel per beroepsgroep een geldprijs ter beschikking van ƒ  5.000,-, te besteden aan een goed doel in de medische wereld. De winnaar zelf krijgt een oorkonde en een trofee. Het in te sturen artikel mag maximaal 1.500 woorden lang zijn (ongeveer drie bladzijden getypte tekst in A4-formaat). Voor…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties